Formuláře

Informační materiály

Program Zelená úsporám

Bližší informace podá náš Technicko-provozní úsek na Palackého ulici 131.

Formuláře ke stažení: ÚČV

Podnájem bytu, garáže

údaje týkající se EÚ vyplní ekonomický úsek SBD MÁJe, u cizinců (podnájemníků) je potřeba doložit potvrzení o zaměstnání, DOTAZNÍK VYPLNÍ PODNÁJEMNÍK

Smlouva o převodu družstevního podílu

Tiskopis k převodu družstevního podílu vč. podrobné nápovědy k vyplnění.

Převod bytu do osobního vlastnictvi

Žádost o převod do OV: určeno pro členy družstva *** Souhlas s osobními údaji: určeno pro nové vlastníky a členy družstva.

Dohoda rozvedených manželů

Dohoda rozvedených manželů o zániku společného nájmu družstevniho bytu a společné členství v družstvu

Předčasné splacení úvěru

Žádost o předčasnou splátku úvěru na opravy

Dohoda o výměně bytu (garáže)

Dohoda včetně všech potřebných příloh pro výměnu bytu (garáže)

Formuláře ke stažení: PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ

Vstupní školení BOZP a PO

Studijní text školení

Čestné prohlášení - zdrav. poj.

Čestné prohlášení pro účely odvodu zdravotního pojištění z odměn statutárních orgánů

Čestné prohlášení zdrav. poj - všeobecné

Všeobecné čestné prohlášení zdravotního pojištění

Čestné prohlášení zdrav. poj - všeobecné (č. 2)

Všeobecné čestné prohlášení zdravotního pojištění (č. 2)

Dohoda o pracovní čínnosti - VZOR

Dohoda o pracovní činnosti konané mimo pracovní poměr

Dohoda o provedení práce - VZOR

Dohoda o provedení práce mimo pracovní poměr

Hlášenka změn - FORMULÁŘ

Hlášenka změn

Povinnosti pracovníků - drobná údržba

Povinnosti pracovníků při provádění drobné údržby v bytových domech

Povinnosti pracovníků - úklid

Povinnosti pracovníků při úklidu pracovišť a veřejně přístupných prostor

Požární řád

Požární řád

Univerzální pracovní náplň

Pracovní náplň pro pracovníka provádějícího úklid (lze použít i u SVJ na drobné úpravy)

Výkaz - TOPENÍ SVJ - formulář

Formulář - Výkaz topení - SVJ

Výkaz - ÚKLID MÁJ - formulář

Formulář - úklid - MÁJ

Výkaz - ÚKLID SVJ - formulář

Formulář - Výkaz úklid - SVJ

Formuláře ke stažení: EÚ

Změna počtu osob - VLASTNÍK

Oznámení změny počtu osob - VLASTNÍK

Změna počtu osob

Oznámení změny - počet osob - BYDLÍCÍCH S NÁJEMCEM - ČLENEM DRUŽSTVA

SIPO - Žádost

Žádost o úhradu prostřednictvím SIPO

SPOROŽIRO - Žádost

Žádost o úhradu prostřednictvím sporožirového bankovního účtu

Plná moc - VZOR

Vzor plné moci (obecné)

Reklama

Techem

Služby pro bytová družstva a správce nemovitostí v oblasti indikace a rozúčtování spotřeby tepelné energie a vody.

Techem

ÚŘEDNÍ HODINY

 • všechny úseky
 • pondělí a středa:
 • dopoledne: 7,00-11,30
 • odpoledne: 12,30-16,30
 • pokladna
 • pondělí a středa:
 • odpoledne: 12,30-16,00
 • technický úsek
 • úterý, čtvrtek, pátek:
 • dopoledne: 7,00-8,00

KONTAKTY

 • ústředna: 541 420 531
 • fax: 541 420 544
 • IČO: 00228249
 • DIČ: CZ00228249
 • Sídlo: Palackého třída 131, Brno, PSČ 612 00
 • Provozovna: Palackého třída 131 - 135, Brno
 • Zápis do obch. rejstříku vepsán dne 13. 11. 1973.
 • Spis. zn.: oddíl DrXXXIV, vložka 503 vedená u KS v Brně.
 • ostatní kontakty

©2020 - MÁJ stavební bytové družstvo